התכנית הלאומית להתאמת המאה ה-21 למערכת החינוך — גם אבא יש רק אחד
"אם זה נהיה רכבת הרים, אני עוזב ידיים" (ידיים למעלה, כנסיית השכל)
 Random header image... Refresh for more!

התכנית הלאומית להתאמת המאה ה-21 למערכת החינוך

לא חלף זמן רב מאז התקיים בעיר נצרת עילית טקס השקת התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21, וכבר בכל תכניות האקטואליה מתווכחים המומחים אלו עם אלו אודותיה: האם היא בגדר "מעט מדי, מאוחר מדי", או שמא היא היא הדבר הנחוץ כעת? ומהם הקווים המנחים התיאורטיים אשר עומדים מאחוריה, את דרכם של אילו ענקי-רוח היא מיישמת בפועל? והאם היא תקדם את מעמד המורה, או שמא תדרדר אותו? ומה עם מעמד התלמיד?

לא, איני נמצא בארץ עכשיו, ולכן אין לי מושג אם התרחיש הנ"ל אכן התממש במציאות, אך הרשו לי לנחש שהתשובה היא שלילית. אחרי הכל, זוהי בסך הכל מערכת החינוך, והתכנית נוגעת בסך הכל ב"תקשוב" – אותה מילה עמומה ומעורפלת. אין מה לעשות, "מעיל רוח" תמיד ינצח חליפת טלאים, ובפרט שזה הראשון קשור לעבותות-קיומנו כאן, היינו "ביטחון", ואילו השני, לפחות על פי הצגת הדברים על ידי הוגיהם – לגורל המערכת האחראית על "חינוך" ילדינו…

* * *
אני משתדל שלא להיות ניזון מדיווחים רדודים בתקשורת, ובכל פעם שנתקל במשהו מעניין – הולך לחפש את המקור. ובכן, את הדיווחים על התכנית ה"חדשה" (שכן בין השורות נרמז כי היא הועלתה כבר בשנת 2009, ומעניין מה השתנה בה מאז) לא קשה למצוא. כולם מצטטים הודעות דובר. אך את הפרסום המקורי התקשיתי למצוא, גם לאחר חיפושים טקסטואליים באתרי משרד החינוך ומשרד ראש הממשלה. בסוף מצאתי משהו רלוונטי באמצעות שאילתה בגוגל אשר הוגבלה לחיפוש באתר משרד הממשלה בלבד. תקשוב, אתם יודעים… אפילו הצלחתי להוריד קובץ פי.די.אף (בקושי 2 מ"ב), שכותרתו "ספר תוכניות העבודה לשנת 2011", והוא גירסה דיגיטלית של חוברת מהודרת ועבת כרס (559 עמ' דיגיטליים).

בדברי שר החינוך גדעון סער, המובאים בראשית הפרק המתייחס למערכת החינוך, נכתב:

שינוי עמוק במערכת החינוך מחייב, בין היתר, שינוי בתרבות ארגונית

במשפט שלאחר מכן, הוא מדבר על הצורך המהותי ב"יעדים מדידים למערכת", ומיד לאחר מכן מזכיר את היעדים המדידים הברורים: הישגים. קצת התבלבתי, שכן המדדים האלו לא קשורים לתרבות ארגונית, ובכלל – לא מצאתי בדברי השר שום מילה על תקשוב. המשכתי לדפדף…

בעמודים שלאחר מכן, מוגדרים מטרות ויעדים למערכת החינוך:

 • "מטרה 1: מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים" (מה? גם בפרדיס ובאום-אל-פחם יחנכו לערכים ציוניים ויהודיים?)
 • "מטרה 2: שיפור הישגים לימודיים" (ראוי לשים לב לצורת הניסוח השונה מן המטרה הראשונה. במטרה הראשונה היה אחראי לעניין, "מערכת החינוך", ואילו כאן יש מעין ציווי ללא בעל-בית)
 • "מטרה 3: עידוד האפקטיביות והיעילות במערכת החינוך", ומתחתיה "יעד 3.3: תקשוב מערכת החינוך והתאמתה למאה ה-21"

שמח וטוב לבב על כך שסופסוף מצאתי אזכור רשמי לתכנית המדוברת, המשכתי לדפדף.

עוד המתח שלי בשיאו, הגעתי למדור "מדדי הצלחה נבחרים", ובו מפורטים היעדים הבאים:

 • שיעור זכאים לתעודת בגרות
 • מספר התלמידים הלומדים בתכניות המיועדות להעלאת שיעור הזכאים לבגרות
 • מספר הסטודנטים הלומדים במסגרת תכניות ייחודיות לגיוס כוח אדם איכותי להוראה
 • מספר המורים המצטיינים במקצועות הליבה שקיבלו תגמול מיוחד עבור מעבר ללמד בפריפריה
 • מספר בתי-הספר בהם מופעלת תכנית ייחודית להתערבות למניעת אלימות

 • ועכשיו, אם מישהו יואיל להסביר לי – מה הקשר בין המדדים האלו לבין שלוש המטרות אשר הוצבו לעיל? בהמשך, מוצבים משימות ומרכזיות מדדים מפורטים לכל אחד מן היעדים הקשורים לכל אחת מן המטרות. אלו כבר נראים קשורים אלו לאלו, אם כי לומר עליהם שהם "שטוחים" יהיה מחמיא למדי. והנה סופסוף המשימות הקשורות ליעד 3.3:

  • משימה 1: פריסת תשתית לאומית (ברמה ארצית) שתספק סביבת הוראה ולמידה מתקדמת ומיטבית
  • משימה 2: הצטיידות בתי-הספר במחשבים ומערכי תקשוב מתקדמים (בהערת שוליים: "לרבות מחשבים ניידים למורים")
  • משימה 3: הטמעת טכנולוגיות בכיתות הלימוד, שתאפשר שימוש בשיטות לימוד חדשניות, התואמות את תוכניות הלימודים
  • משימה 3 (הטעות במספור – במקור!): פיתוח מקצועי של מורים במטרה לשלב תקשוב בשגרות ההוראה והלמידה

  מדד התפוקה הוא זה: "בתי ספר אשר ישתלבו בתוכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21, בדגש על צפון הארץ ודרומה", כאשר היעד הוא 890.

  אם כן, חוברת תכניות העבודה מפרטת את התכנית בקווים כלליים מאוד. לא התייאשתי, וניסיתי לחפש פרטים נוספים. אתר משרד החינוך הביא עמו נחמה מעטה, כיוון שבדף שכותרתו "משרד החינוך" בספר "עיקרי התקציב 2012-2011" נכתב כך (ההדגשות – שלי):

  תקשוב מערכת החינוך והתאמתה למאה ה-21 — תחילת יישומה של תכנית אסטרטגית רב-שנתית לתקשוב מערכת החינוך בישראל. התכנית תקדם בבתי הספר נושאים מרכזיים כמו רכישת מיומנויות הרלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה ה-21 (אוריינות, מידע ותקשורת, חשיבה ופתרון בעיות, עבודת צוות ולמידה עצמאית); התאמה טובה יותר של ההוראה לשונות התלמידים; שימוש בטכנולוגיה כדי לקדם את תהליכי ההוראה בכיתות (בדגש על מקצועות הליבה); שימוש בטכנולוגיה לשם שיפור התהליכים האדמיניסטרטיביים בבית הספר; וצמצום המחיצות בין העולם מחוץ לבית הספר לעולם בתוך בית הספר תוך הגברת העניין והקשב של התלמידים.

  יצאתי וחצי תאוותי בידי. איפה התכנית? איפה החזון? עד כה, מצאתי רק תיאורים כלליים מאוד. מה יחולק? מתי? איך ייעשה בכל זה שימוש? על ידי מי? כמה כסף יוקצה לתכנית? בצר לי, נאלצתי לחזור לנקודת ההתחלה. הודעת דובר נוספת, אשר כותרתה: "הטמעת התוכנית הלאומית לתקשוב במערכת החינוך" לימדה אותי כי ביום 20 בדצמבר 2010 הציג מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך בפני וועדת החינוך של הכנסת את אופן הטמעת התכנית. אולי משם תבוא הישועה. לא הסתפקתי, כמובן, בהודעת הדובר, אלא חיפשתי את פרוטוקול דיוני הוועדה.

  אתר הכנסת עשיר במידע וידידותי למדי, ובפרט קל לחפש בו בהיסטוריה של דיוני הוועדות השונות. הדיון האמור הוכתר בכותרת: "מצב מיחשוב מערכת החינוך". קריאת הפרוטוקול מרתקת, דווקא כיוון שחוסר-הקשר בין הנושא הנדון לבין אופן הדיון בו מחדד את הבעיה הקשר ביותר הקשורה לשיח הכללי המתנהל כאן: אנשים מדברים על מה שהם לא מבינים, או שהם לא יודעים לדבר על מה שהם מבינים. כך, למשל, ד"ר עופר רימון, מנהל מינהל מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך, מדבר פעם אחת על "להשתמש בתקשוב כדי להטמיע פדגוגיה חדשנית" ופעם אחת על "תוכנית העבודה להטמיע את המחשבים" (אז מה מטמיעים לכל הרוחות: פדגוגיות או מחשבים?!).

  קריאת הפרוטוקול המלא היא משימה מתישה למדי. רובו מלא במשפטים מפורקים-מורכבים שקשה לקרוא, וממילא אין שם פירוט מסודר של התכנית. בראשית הפרוטוקול, מוזכר דו"ח של מינהל מדע וטכנולוגיה אשר היווה בסיס לדיון, ולכן הלכתי לאתר המינהל לחפש שם חומר. מצאתי דף אשר כותרתו "התאמת מערכת החינוך למאה ה – 21", ובו מיני מסמכים חצי-קשורים. בין היתר, מופיעים שם פרטי המרכז לאספקת המחשבים הניידים, וגם מן המסמך הזה אפשר ללמוד הרבה. למשל, שמחיר מחשב נייד אשר מוצע למשרד החינוך יקר בהרבה מן המחיר בו ניתן לרכוש אותו מחשב בדיוק בחנות (חפשו את לנובו SL510 בזאפ). המסמך העוסק בנושאים תקציביים מכיל פתיח המפרט בצורה הטובה-ביותר-עד-כה את עיקרי התכנית. הנה המסמך, ובו הרחבה לעיקר שהובא בספר התקציב.

  ועכשיו, כשבידי מסמך רשמי כלשהו המפרט אודות התכנית, אפשר סופסוף להתחיל ולדון בה.

  * * *
  ואם נראה לכם שכל מה שהובא עד פה – מיותר, אומר שהרפלקציה על תהליך החיפוש אחר התכנית מדגים עד כמה השימוש במילה "תקשוב" נעשה קלישאי. חיפוש חומר באינטרנט, הערכת מקורות, שיתוף במידע – אם אלו לא מיומנויות של המאה ה-21, איני יודע מהן המיומנויות הנחוצות בעת הנוכחית. ואם התכנית החדשה של משרד החינוך מתכוונת לגעת, ולו במעט, בנושאים אלו – דיינו. כל פתרון-מוצע אחר, אשר מתייחס אך ורק לקושחה, חומרה ותוכנה – חוטא למציאות והוא בבחינת התאמת המציאות למה שקורה בשטח ולא להיפך…

  אהבתם? אולי תאהבו גם את הפוסטים האלו

  רוצים להתעדכן בפוסטים חדשים? הירשמו לקבלת עדכונים בדואל

  Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.2 תגובות

1 לאה טייכר { 03.02.11 בשעה 19:25 }

ועל זה אומר לך ארנון …"מילים מילים הוא בדה ממוחו הקודח.
תחליט או ביבי או סער, או שניהם…
ראש הממשלה "לימד" אתמול בכתה עם לוחות אלקטרוניים על בעיית המים בארץ. חצי שעה קודם ישב עם מורה שלימדה אותו איך להשתמש בהם…נו..נניח
אבל אני יכולה להקיש שלא היינו נכנסים לנתוח בו הרופא לומד חצי שעה קודם מה לעשות…
זו דמותה של מערכת החחינוך. שנדמה למנהיגים שכל….יכול ללמד.
גם בלקינד לימד בזכרון. אבל הוא היה מורה.
ולא לוחות ולא אינטרנט ולא מחשבים.
הבו למערכת מורים רציניים. הם יידעו להוביל למאה ה 21, אבל, ב היעדר מנהיגות שמבינה ענין ורואה אכן בחינוך אתגר – "כל … מורה".
יאללה תגיעו כבר לארץ, להתחיל לשנות.
כל טוב לכולכם,
לאה טייכר

2 ערן { 03.02.11 בשעה 20:06 }

נהנתי לקרוא

השארת תגובה
21